Kontakt

Kontakt

Ośrodek wczasowy “Kotwica”

Adres: ul. Topolowa 1, 72-330 MRZEŻYNO
Telefon / Fax: 91 38 66 261
Kom. :+48 502 21 66 22
E-mail: 1elmark@wp.pl
E-mail 2: info@kotwicamrzezyno.pl
Siedziba firmy:
Przedsiębiorstwo “ELMARK” Tadeusz Gałka
ul. Sądecka 33d,
34-700 Rabka Zdrój
Fax :18 2677434
E-mail: 1elmark@wp.pl
Napisz do nas – zapytaj o wczasy!

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie koniecznym wykonania dla mnie usługi wczasowej, oraz w celach meldunkowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Jednocześnie oświadczam, że zgoda nie obejmuje prawa do przetwarzania moich danych osobowych
w innych celach niż wskazane w oświadczeniu.
Oświadczam również, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do wglądu, modyfikacji
i żądania trwałego usunięcia moich danych z systemu informatycznego, w którym zostały zapisane.